ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eάν ενδιαφέρεστε για μαθήματα κιθάρας και μουσικής ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω:

Τηλ: 96 603325

Email: info@constantinoslyras.com 

Διεύθυνση: Ανδρέα Αβρααμίδη 37, Στρόβολος, Δασούπολη, Λευκωσία

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Nicosia Music School
Rumba Attack
Registry of Guitar Tutors
WindCraft Music
Rockschool Exams
ABRSM Exams
Trinity College Exams
NAKAS Music Shop
EGTA Cyprus
Guitar Pro Education