ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eάν ενδιαφέρεστε για μαθήματα κιθάρας ή εάν απλά χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω:

Τηλ: 96 603325

Email: info@constantinoslyras.com 

Διεύθυνση: Ανδρέα Αβρααμίδη 37, Στρόβολος, Δασούπολη, Λευκωσία

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ